Kunstzinnig Dynamisch Coachen

Voor wie?
Vrijwel iedereen kent momenten van twijfel of onvrede.
Vragen over de levensinvulling, zoals …. Wie ben ik? Waar sta ik?
Wat wil ik? (werk/relaties) of Hoe verder?

Dit maakt dat we ons soms onzeker voelen en kan een stagnatie veroorzaken in onze persoonlijke groei.

Werkwijze:
Over speciale vaardigheden of kunstzinnige talenten hoef je niet te beschikken. Enkel de wil en inzet om via het creatieve pad al tekenend, schilderend of boetserend, op zoek te gaan naar je mogelijkheden.
Je intuïtief gemaakte werkstukken zullen je de weg wijzen.
Ondersteund door je coach, leer je deze te interpreteren en de verkregen inzichten toe te passen in je dagelijkse leven, waardoor nieuwe wegen zich kunnen openen.

Traject:
In een kennismakingsgesprek kijken we of het klikt tussen cliënt / coach en proberen we tevens zo snel mogelijk je coachingsvraag helder te krijgen.
Soms kan een eenmalige sessie voldoende zijn, afhankelijk van het door jou ingebrachte thema of vraagstuk. Meestal vraagt het uitdiepen hiervan wat meer tijd. Elk mens, en daardoor elk traject is uniek.
Een gemiddelde indicatie voor een traject is ongeveer 4 tot 8 bijeenkomsten van 1 á 1,5 uur met tussenpozen van twee weken.

Kosten:
Het kennismakingsgesprek (ongeveer 30 min.) bedraagt € 25,-
Komt er een vervolgtraject, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht bij het eerstvolgende consult.

Het consult bedraagt € 45,-

Inspiriet-coaching

Inspiriet-coaching2

one2design 2011